Sealed Power E-245X – Sealed Power E245X Piston Ring